Stel cookie voorkeur in

Nieuws

12 november 2019

Leerlingen Hillegomse scholen slaan handen ineen voor de voedselbank

Op dinsdag 12 november jongstleden hebben leerlingen van basisscholen De Fontein, De Giraf, de Johannesschool, fusieschool Meer en Dorp (Sophia Scholen), Brede School Hillegom (OBO-DB/ Aloysius...

07 november 2019

Sophia Scholen gaat voor duurzaam en toekomstgericht onderwijs in Voorhout-Oost

Sophia geeft voorkeur aan drie volwaardige onderwijslocaties Sophia Scholen gaat voor een kwalitatief goed en duurzaam onderwijsaanbod in Voorhout (Oost). Om toekomstbestendig onderwijs aan te bieden...

05 november 2019

Landelijke staking

Morgen vindt opnieuw een landelijke staking plaats in het primair en voortgezet onderwijs. De staking is gericht op meer salaris en minder werkdruk. Ook een aantal van onze medewerkers staakt. Als...

02 september 2019

Leerlingen fusieschool starten het nieuwe schooljaar op de rode loper

Vanmorgen zijn alle kinderen van de Jozefschool en de Leerwinkel gestart op de locatie aan de Thorbeckelaan. De Jozefschool en Leerwinkel zijn gefuseerd tot één school. Voor de fusieschool wordt...

12 juli 2019

MR-en gaan akkoord met fusie Kinderburg en Rank!

De MR-en van De Kinderburg en De Rank hebben ingestemd met de Fusie Effectrapportage. Een mooie mijlpaal, omdat dit betekent dat de fusie tussen beide scholen doorgaat. En daar zijn we heel erg blij...

02 juli 2019

Trots!

Wij zijn trots op ons mooie jaarverslag 2018, waarin Sophia Scholen een beeld geeft van de projecten die we hebben aangepakt en de resultaten die we met elkaar hebben behaald.

28 mei 2019

Versterk jij onze Raad van Toezicht?

Conform het aftreedschema treden in 2019 en 2020 twee leden en de voorzitter af. Interesse in een van deze functies? In het profiel lees je meer informatie over de stichting, de betreffende...

05 april 2019

Sophia verduurzaamt scholen

Sophia Scholen heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Samen met nog 12 besturen uit de gemeenten Holland Rijnland, Stichting Schooldakrevolutie, gemeenten en Omgevingsdienst West-Holland hebben...

12 maart 2019

Landelijke staking

Het is u vast niet ontgaan: op vrijdag 15 maart vindt opnieuw een landelijke staking in het primair en voortgezet onderwijs plaats. Deze staking is gericht op meer salaris en minder werkdruk. Ook een...

14 januari 2019

Aansturing Sophia Scholen

De Raad van Toezicht en beide bestuurders van Sophia Scholen, Sylvia Spierenburg en Ronald de Groot, hebben in gezamenlijk overleg besloten afscheid van elkaar te nemen. Graag bedanken wij Sylvia en...

08 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 7 januari vond de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Dekker Warmond. Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Raad van Toezicht is een prachtige animatiefilm aan onze...