Stel cookie voorkeur in

Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit:
  • de heer W.J. Egtberts (voorzitter)

  • mevrouw J.D.G. van Heeswijk-Vergouwen

  • de heer R.W. Jongenotter

  • de heer S. Miedema

  • mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens


Commissies

De RvT kent verschillende RvT-commissies. Deze commissies dienen ter ondersteuning van de toezichthoudende-, de beleids-/besluitvormende en de werkgeversrol van de RvT. Er is sprake van een renumeratie- en auditcommissie.