Stel cookie voorkeur in

Jaarverslag 2018

In het volledige jaarverslag van Sophia Scholen vindt u onze verantwoording door middel van een bestuursverslag en de jaarrekening 2018. 

Toelichting
Sophia Scholen heeft in 2018 een positief resultaat behaald van € 3,3 miljoen. Met het behalen van dit resultaat heeft de financiële buffer genoeg omvang om risico’s op te kunnen vangen. Het positieve resultaat is te verklaren door een aangepast beleid te voeren op de voormalige PCPO scholen, bijstelling van personele bekostiging door OCW met terugwerkende kracht, extra middelen die zijn verstrekt voor verlaging van werkdruk en het niet kunnen invullen van vacatures i.v.m. het lerarentekort.

We zijn weer financieel gezond en daar zijn we trots op!